Terms

מדיניות הביטולים

הנני מאשר הזמנת חלל זה למועד שקבעתי באלו התנאים:

  1. אין באי הגעתי ממועד שהוזמן לזמן שהוזמן או לחלק מהזמן סיבה להחזר כספי
  2. לא ניתן לקבל החזר בגין אי הגעה
  3. ביטול ההזמנה באתר עד ל48 שעות לפני מועד ההזמנה יחוייב ב50% ממחיר ההזמנה
  4. ביטול ההזמנה באתר במועד שקצר מ48 שעות לפני מועד ההזמנה יחוייב ב100% ממחיר ההזמנה
  5. ניתן לשנות מועד הזמנה דרך המערכת עד ל14 ימים לפני מועד ההזמנה ללא חיוב נוסף.